Eerste publieksactiviteiten Kening fan e Greide

9hkg5j8lpqn31opro2phuakby

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari

Op 12 februari hebben de eerste publieksactiviteiten van burgerinitiatief 'Kening fan 'e Greide' plaatsgevonden. Decor was het atrium van Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. 's Middags was er een Collegetour met WNF-directeur Johan van de Gronden en de bekende Britse onderzoeker Jonathan Loh. Beiden leidden 's avonds een open debat op dezelfde locatie. Op 19 februari in Gaastmeer, vond de eerste 'streeksessie' plaats.

De Collegetour is geïnspireerd op het gelijknamige format van de NTR, al heeft de Kening-variant in het Fries Natuurmuseum een vaste standplaats. De eerste editie is gestart om 16.00 en duurde tot 17.30. In die tijd zijn Loh en Van de Gronden in gesprek gegaan met studenten van diverse groen-opleidingen (al konden ook niet-studenten zich online inschrijven). Beide vertelden over biodiversiteit, hun beroep en kijk op de wereld, met speciale aandacht voor het weidevogellandschap.

Open debatavond

Het debat dat volgde (20.00 – 22.00) kende een bredere doelgroep. Hier is meer inhoudelijk ingegaan op ideeën, plannen, draagvlak en onderzoek naar het leven in en rondom ons weidevogellandschap. Waar Van de Gronden met name heeft bijgedragen aan de discussie over biodiversiteit, voedde Loh het debat met kennis over zijn (veelbesproken) onderzoeksgebied: de relatie tussen biodiversiteit en taal & cultuur. Het geheel werd muzikaal begeleid door Soli Brass.  

Onthulling door gedeputeerde Kramer

Op de debatavond heeft de Friese gedeputeerde Johannes Kramer het officiële Kening fan 'e Greide-schildje onthuld. Deze is bevestigd aan de buitenmuur van het Natuurmuseum, wat daarmee tot 'broednest' van het burgerinitiatief is gedoopt. “Als je wilt dat het publiek in aanraking komt met dit project, ben je in het Natuurmuseum op de goede plaats”, vertelt directeur Gerk Koopmans op de website van Kening fan 'e Greide. Koopmans deelt het museum graag met de Kening: “Dit museum is meer dan een collectie. Wij willen laten zien dat het landschap waarde heeft en wat die waarde is. Maar ook dat het zorg en aandacht nodig heeft.”

Streeksessies & burgerjury

Een initiatief van Kening fan 'e Greide dat de komende maanden eveneens veel aandacht krijgt, is het formeren van een burgerjury. Daarvoor vindt eerst een aantal debatten, zogenaamde streeksessies, in de provincie plaats, waarbij met geïnteresseerden wordt gesproken over de waarde van het weidelandschap voor Fryslân. Uit de deelnemers van alle debatten wordt medio april een twaalfkoppige jury geselecteerd. Op 19 februari is er afgetrapt in Gaastmeer. Waarna nog streeksessies volgen op Ameland, in Jorwert, Wâlterswâld, Gorredijk en de laatste op 2 april in Leeuwarden.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en te vinden op www.keningfanegreide.nl. Op de website kan men zich eveneens inschrijven. 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: