Ecologische impact Powerplanes onderzocht

PERSBERICHT
Ecologische impact van PowerPlane®-technologie Ampyx Power onderzocht door Altenburg & Wymenga met steun van Staatsbosbeheer.
Ampyx Power heeft Altenburg & Wymenga de opdracht gegund om te onderzoeken welke impact PowerPlanes kunnen hebben op flora en fauna. Het snelgroeiende Ampyx Power staat aan de vooravond van de commerciële fase en wil graag een toetsingskader ontwikkelen, waarmee zij de impact op flora en fauna kan inschatten en monitoren voor haar PowerPlane® windparken. Staatsbosbeheer draagt inhoudelijk en financieel bij aan dit toetsingskader.
U kunt hier het volledige persbericht lezen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Allix Brenninkmeijer.
 

 

Fotograaf:
Fotograaf: