Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding zuidelijke ringweg Groningen

IMG 20220928 WA0003

Bij ecologie denk je niet gelijk aan bouwplaatsen. Toch zijn de ecologen van A&W bijna iedere week te vinden op de bouwplaats van de zuidelijke ringweg in Groningen. We doen daar de ecologische begeleiding voor het project ‘Aanpak Ring Zuid’, in opdracht van de Combinatie Herepoort. De verschillende werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg worden opgeknipt in kleine onderdelen. De werkvoorbereiders coördineren deze werkzaamheden. Onze ecologen kijken vervolgens – samen met de werkvoorbereiders – hoe ze op elke locatie om moeten gaan met belangrijke en beschermde natuurwaarden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vliegroutes van vleermuizen, locaties met broedvogels, of (bij werkzaamheden aan watergangen) vissen- en amfibieënsoorten. Voorbeelden van maatregelen die we treffen zijn het plaatsen van vleermuisschermen of het zodanig faseren van de werkzaamheden dat ze buiten kwetsbare periodes plaatsvinden. Op die manier zorgen we ervoor dat er genoeg ruimte blijft voor de natuur in Groningen.

Meer weten over het werk aan de Ring Zuid? Zie hier.

 
Fotograaf:
Fotograaf: