Effecten en beoordeling

Ecologisch onderzoek en advies voor de Gemeente Amsterdam

Flevopark 4

Witteveen+Bos en Altenburg & Wymenga gaan in samenwerking de komende vier jaar natuurproducten leveren voor de stadsdelen Amsterdam Oost en Amsterdam West. Daartoe is een raamovereenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam. De natuurproducten hebben betrekking op onder meer quickscans, gerichte soortonderzoeken en ecologische begeleiding. In de hoog-dynamische stedelijke omgeving van Amsterdam zijn veel projecten gaande op het gebied van infrastructuur en stedelijke vernieuwing. Tegelijkertijd kan in de stad en omgeving sprake zijn van hoge natuurwaarden en beschermde soorten. Dat vraagt een scherpe ecologische blik en oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. Onze combinatie is onder meer uitgekozen op basis van kwaliteit, expertise en ervaring.

 

Fotograaf:
Fotograaf: