Douwe Hoogland, pionier van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer

7g6bh0q40j69r596avcecy1q2
Op 28 november nam Douwe Hoogland afscheid na acht jaar voorzitterschap van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). In vele toonaarden werden de verdiensten van Douwe voor vernieuwingen op het vlak van landbouw, natuur, milieu en landschap in de Noardlike Fryske Wâlden bezongen. Ernst Oosterveld van A&W bedankte Douwe voor zijn vasthoudendheid en visionaire blik om biodiversiteit aan de agenda van het landschapsonderhoud toe te voegen. De samenwerking tussen NFW en A&W resulteerde afgelopen voorjaar in een succesvol symposium over de biodiversiteit van het coulisselandschap en hoe daar in het landschapsonderhoud op in te spelen is. A&W ondersteunt de agrarische natuurvereniging nu om houtwalvogels en vleermuizen in te passen in het beheer van het leefgebied Droge dooradering, als onderdeel van het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor 2016.
drs. Ernst Oosterveld kan u meer vertellen over de projecten waarbij A&W met de Noardlike Fryske Wâlden heeft samengewerkt.
Of klik hier voor informatie over het symposium, het Roodstaartlandschap of het project over de biodiversiteit.

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: