Doorstromingsveen of weidevogels?

3wams6zpw6e4wa7wt539h5iui

Nieuwe beheersplannen voor Zuidlaardermeer- en Leekstermeergebied

Doorstromingsveen of kritische weidevogels? Half natuurlijk of begeleid natuurlijk? Dat zijn vragen waar Stichting het Groninger landschap zich de komende maanden over buigt  voor een langetermijnvisie op haar terreinen rond het Zuidlaardermeer en het Leekstermeer. A&W ondersteunt SGL door het beheer van de afgelopen tien jaar te evalueren, de ontwikkelingsmogelijkheden op systeemniveau op een rijtje te zetten in een aantal scenario’s en de consequenties voor inrichting en beheer uit te werken per deelgebied. Het is een uitdagende klus omdat er echt mogelijkheden zijn een paar robuuste natuurgebieden te creëren. Bij het Zuidlaardermeer ligt inmiddels een 1800 ha groot aaneengesloten natuurgebied met een voor Nederlandse begrippen buitengewone omvang en een rijke schakering aan abiotische omstandigheden aan de voet van de Hondsrug en binnen het bereik van het riviertje de Hunze. Ook het Leekstermeergebied heeft een hoge potentie vanwege haar ligging aan de rand van het Drents Plateau (met meer of minder invloed van diep grondwater) en aan de boorden van het Leekstermeer. De betekenis van beide gebieden blijkt al uit hun status van Natura 2000-gebied. A&W gaat al haar expertise op het vlak van hydro-ecologie, vegetatie, fauna, ecologie en beheer van graslanden, beekdalen en laagveenmoerassen inzetten om er iets moois van te maken.

Meer weten? Mail drs. Ernst Oosterveld

Fotograaf:
Fotograaf: