De Wabo en de natuur

De Wabo en de natuur

Er is een nieuwe wet, de Wabo, en deze wet is ook belangrijk voor de natuurbescherming. Op 1 oktober 2010 is deze Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ingegaan. Daarmee kunnen burgers, bedrijven en overheden bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een (bouw)project aanvragen. In deze omgevingsvergunning is een groot aantal vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen samengevoegd in één dossier.

De omgevingsvergunning bevat ook een onderdeel ‘natuur’, waarbij de natuurwetgeving centraal staat. Dat is nodig, omdat binnen of nabij het plangebied beschermde soorten kunnen voorkomen. Wanneer dergelijke soorten worden benadeeld, kan een conflict ontstaan met de Flora- en faunawet. Dat geldt voor alle kleine en grotere projecten, zoals een verbouwing of een sloopproject, de kap van bomen, het dempen van sloten en de aanleg van een weg of bedrijventerrein. De natuurtoetsen en ecologische beoordelingen vinden vanaf 1 oktober 2010 dan ook in het kader van de WABO plaats. Kijk hier wat wij voor u in dat verband kunnen betekenen.

Fotograaf:
Fotograaf: