Geen categorie

De Mieden in de Noordelijke Friese Wouden

De Mieden in de Noordelijke Friese Wouden

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Fryske Akademy en Staatsbosbeheer heeft Altenburg & Wymenga onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de miedengebieden in de Noordelijke Friese Wouden. De studie heeft geleid tot de uitgave van ‘De Mieden – Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden’. In dit boek wordt het ontstaan van natuur en landschap vanuit verschillende invalshoeken – fysische geografie, archeobotanie, archeologie, historische geografie en landschapsecologie – gereconstrueerd.

 

 

Fotograaf: