De Mieden in de Noordelijke Friese Wouden

De Mieden in de Noordelijke Friese Wouden

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Fryske Akademy en Staatsbosbeheer heeft Altenburg & Wymenga onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de miedengebieden in de Noordelijke Friese Wouden. De studie heeft geleid tot de uitgave van ‘De Mieden – Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden’. In dit boek wordt het ontstaan van natuur en landschap vanuit verschillende invalshoeken – fysische geografie, archeobotanie, archeologie, historische geografie en landschapsecologie – gereconstrueerd.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: