De Houtwiel, werken voor de Zilveren maan

Q36jg1lyqd8lyhtogh0zf1v0i

A&W-ers willen Zilveren maan redden

In de natte en open terreinen van het vochtige natuurgebied De Houtwiel bloeit het moerasviooltje. De rups van de Zilveren maan leeft op dit plantje en al jaren wordt de vlinder in dit natuurgebied gesignaleerd. Dat is echt uniek, want dit prachtige vlindertje is verder nagenoeg verdwenen in Fryslân en staat ook in de rest van Nederland op de rode lijst.
De populatie kan zich alleen handhaven als hun waardplantjes  blijven opkomen. In dit moerassige natuurgebied tiert het riet welig. Zonder menselijk ingrijpen geen moerasviooltjes in het Houtwiel en dus geen Zilveren maan meer.

De afgelopen jaren – steeds in juni – hebben medewerkers van A&W samen met Staatsbosbeheer een deel van De Houtwiel geschikt gemaakt voor deze vlinder.  In verband met het drassige landschap wordt er met de hand gemaaid en wordt het riet handmatig verwijderd.
Vrijdag 17 juni was er opnieuw een veldwerkdag.  We hopen op resultaat, want al blijven er maar enkele Zilveren manen over, deze zijn in staat de populatie te laten groeien!
Na het harde werk is het een genot om dit moerasgebied te bezoeken. Voor natuurliefhebbers valt er veel te genieten. Je vindt er uitgestrekte rietvelden, doorsneden door brede sloten. Elzenbosjes en opgeschoten wilgen geven het gebied een ruig karakter. Er ligt een weidevogelreservaat met open graslanden. In het riet nestelen de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en baardmannetjes. De rietvelden zijn ook het broedgebied van de bruine kiekendief, die zich vaak jagend laat zien. 
Vanaf de parkeerplaats begint een wandelpad. Dat voert door het moerasgebied en naar een heuvel met een schitterend uitzicht over De Houtwiel.

 

Fotograaf:
Fotograaf: