Cursus KRW

Ag0k2y52d21zx0y8m8oo9a5o0

A&W en Ecofide hebben een cursus Kaderrichtlijn Water (KRW) gegeven aan medewerkers en stagiairs van it Wetterskip Fryslân.

Na uitleg van het doel van de KRW en de methodiek van kwaliteitsbeoordeling werd de focus verlegd naar de invulling die it Wetterskip Fryslân heeft gegeven aan deze Europese richtlijn. Daarna hebben we uitgelegd hoe het KRW-kwaliteitsoordeel kan worden berekend op basis van gegevens uit de databases van Wetterskip Fryslân en de rol die het programma QBWAT hierin speelt. ’s Middags zijn de medewerkers van Wetterskip Fryslân hiermee zelf aan de slag gegaan, zodat de nieuwe kennis ook gelijk in de praktijk gebracht kon worden.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: