Cameraval weet Steenmarter vast te leggen

Cameraval 'vangt' Steenmarter in tuin El Dorado

In de tuin van het A&W kantoor in Feanwâlden is een Steenmarter (Martes foina) gefotografeerd met behulp van een cameraval. Al langere tijd bestond het vermoeden dat de Steenmarter de tuin van El Dorado zo nu en dan bezoekt maar nu staat het zwart op wit. A&W gebruikt een nieuw type cameraval, deze maakt een infraroodfoto wanneer iets voor de lens beweegt.

Het is een handig hulpmiddel bij het opsporen van schuwe of lastig waar te nemen soorten. De cameraval wordt in de tuin getest voordat deze wordt ingezet bij monitoringsprojecten van A&W. Bijvoorbeeld om de effectiviteit van faunapassages te meten. Dit speelt ondermeer bij het project de Galamadammen. In 2007 is het aquaduct bij de Galamadammen aangelegd. Bijzonder aan dit aquaduct is, dat bij de bouw een 25 m brede moerasstrook ‘over’ de weg is aangelegd, die het voor dieren mogelijk moet maken de N359 zonder gevaar over te steken. Het aquaduct werd zo een paluduct, een noviteit in Nederland.

Omdat het paluduct Galamadammen mogelijk navolging krijgt op andere plaatsen in Fryslân, gaat A&W in opdracht van de Provincie Fryslân het functioneren ervan in het veld onderzoeken. Het veldonderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van sporenbedden, Longworth lifetraps, ‘luisterkistjes’ en cameravallen.

Fotograaf:
Fotograaf: