Buitenles basisscholen Velig Verkeer Nederland

Jfmt1id5xyllj0nw7vswhkd2t
Veilig Verkeer Nederland heeft, in samenwerking met diverse partijen, het project 'Adopteer een Kunstwerk' opgezet. Dit is bedoeld om kinderen in het basisonderwijs meer te betrekken bij de aanleg van De Centrale As in hun directe omgeving. A&W en VVN hebben een lesbrief gemaakt waarmee ecologen van A&W, Daan Bos en Pieter de Hoop,  met de kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van drie scholen uit Sumar en Garyp in het veld op onderzoek zijn gegaan.
De eerste drie buitenlessen zijn plezierig en volgens plan afgerond. Fietsend zijn de groepjes naar twee veldlocaties geweest, keurig met felgekleurde veiligheidshesjes en als een compacte groep. De kinderen hebben de bouwlocatie gezien, voor- en nadelen van de weg voor mens en dier besproken, dieren en dierensporen gezocht en voedselwebben gebouwd.
De kinderen waren erg betrokken bij deze buitenlessen en er werden bijzondere vondsten gedaan. Er werden salamanders, Kleine modderkruipers, schrijvertjes, larven van libellen en watertorren, rugzwemmers, weidevogels, visdieven en nog veel meer gespot.
De kinderen kregen aan het einde van de lessen een uitdaging mee: verwerk met je klasgenoten je verworven inzichten in een ontwerp voor een fauna-passage. 
Veel kinderen deden actief mee en met hun meesters en juffen verdienen ze een groot compliment!
dr. Daan Bos kan u meer informatie geven over deze buitenlessen. 
Op de website van de Wraldpoarte staan foto's van de buitenlessen van 23 en 24 juni jl. 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: