Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2017

Zsgb4wnog88204qvmh934wdf4
Altenburg & Wymenga collega Nico Beemster telt sinds jaar en dag de broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen. Op de boswachtersblog van Staatsbosbeheer geeft hij een kort overzicht van de belangrijkste resultaten in 2017.
De blog kunt u lezen via deze link.
Mocht u meer over dit onderwerp willen weten, dan kunt u contact opnemen met drs. Nico Beemster.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: