Bodemdaling door gaswinning Lauwersmeer: effecten op muizen en roofvogels

Mdngo0gikxr2i13r3oq21slaz
Sinds begin 2015 doet A&W in opdracht van de NAM onderzoek naar de mogelijke effecten van bodemdaling door gaswinning op muizen en daarmee muizenetende roofvogels in het Lauwersmeer.  
Sinds 1997 vindt in en rond het Lauwersmeer gaswinning plaats. Gaswinning gaat gepaard met bodemdaling. Tot 2050 wordt in het deel dat natuurgebied is maximaal ca 20 cm bodemdaling verwacht. Omdat het Lauwersmeer een boezemmeer is, waarin verhogingen tot ruim 1.30 meter boven het streefpeil kunnen optreden, leidt bodemdaling in het gebied in principe tot uitgebreidere inundaties. Sommige platen of eilanden zullen vaker in zijn geheel inunderen. De toenemende kans op inundatie heeft mogelijk effect op het voorkomen en de talrijkheid van muizen. Denk hierbij aan een nadelig effect door verhoogde sterfte (verdrinking). Maar ook positieve effecten zijn mogelijk doordat door de aanvoer van nutriënten voor muizen gunstige vegetaties kunnen blijven bestaan of nieuw ontstaan. Omdat muizen en vooral woelmuizen een belangrijke prooi vormen voor roofvogels worden deze mogelijk ook beïnvloed door de bodemdaling. De ruimtelijke en temporele variatie in muizen- en roofvogeldichtheid wordt daarom de komende jaren gemonitord.
U kunt contact opnemen met drs. Nico Beemster als u meer wilt weten over dit onderzoek. 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: