Blessum in Guinee Bissau!

Op 10 december 2009 is Jan van der Kamp samen met Jos Hooijmeijer en Leo Zwarts naar Guinee Bissau vertrokken om de verspreiding en habitatvoorkeur van Grutto’s te onderzoeken, en op zoek te gaan naar gezenderde grutto’s. Op 18 december 2009 hadden ze een welkome ontmoeting bij Ondame, in het zuiden van Guinee Bissau: Jan van der Kamp zag daar een Grutto met kleurringen terug die door Yde van der Heide op 29 april 2009 is geringd nabij Blessum.

Sinds 1983 is dit de vierde keer dat deze gebieden in december in Guinee Bissau zijn geteld. Een vergelijking van de aantallen Grutto’s tussen de jaren is bedroevend. In totaal zijn 4.638 Grutto’s gezien, slechts een kwart van de 22.641 Grutto’s die in 1983 in dezelfde gebieden gezien werden. De achteruitgang in de broedgebieden vertaalt zich ook in de overwinteringsgebieden.

Dankzij de ringprojecten van de RUG en A&W is met zekerheid vast te stellen dat het hier om de Nederlandse Grutto’s gaat. De ringdichtheid (van iedere 200 grutto’s is er 1 geringd) komt overeen met wat er in het voorjaar in Nederland en tijdens de trek in Portugal is te zien. Bij de grutto’s in Mali is dat anders; daar is de ringdichtheid zeer laag (dit jaar op 3000 vogels één gekleurringd exemplaar), wat aangeeft dat dit vogels zijn die in Oost-Europa broeden. De afname van Grutto’s in Mali is dan ook veel minder sterk dan Guinee Bissau.

Door het aanbrengen van de kleurringen kon de vogel goed herkend worden. In totaal heeft hebben we in Guinee Bissau 26 gekleurringde Grutto’s kunnen aflezen. Het merendeel (16) was afkomstig uit het project van de RUG rondom de Workumerwaard. Daarnaast zijn er vier geringd in Nederland door de WUR, twee in Frankrijk, twee in Spanje en één in Duitsland. Van één vogel kon de combinatie niet goed genoeg worden afgelezen.

Fotograaf:
Fotograaf: