Biodiversiteit van de Noordelijke Friese Wouden

7g6bh0q40j69r596avcecy1q2

Op een vergadering van de plantenwerkgroep (Plantenwurkferbân) van de Friese vereniging voor Veldbiologie (FFF) presenteerde A&W het onderzoek naar de bijzondere biodiversiteit van het coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden. Dit gebied heeft niet alleen grote landschappelijke waarde maar herbergt ook bijzondere natuurwaarden die nauwelijks nog bekend zijn. Die natuurwaarden zijn bijvoorbeeld de houtwalvogels, vleermuizen en een aantal soorten hogere planten en mossen van houtwallen (dykswallen) en elzensingels. Op 12 mei gaan leden van het Plantenwurkferbân meehelpen groeiplaatsen op te sporen van bijzondere planten als Dubbelloof, Zandblauwtje, Dicht havikskruid en het zeldzame Appelmos. Het onderzoek is een initiatief van A&W, de koepel van agrarische natuurverenigingen Noardlike Fryske Wâlden en Landschapsbeheer Friesland en wordt gefinancierd door de Provinsje Fryslân.

Nadere informatie: drs.  Ernst Oosterveld

 

Fotograaf:
Fotograaf: