Bijdrage AenW monitoring agrarisch natuurbeheer in nieuw stelsel ANLb 2016

T6ugwc2h950hv6l55p2fjgi4i
Op 24 maart j.l. vond in Nijkerk de landelijke dag voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer plaats. Ernst Oosterveld van A&W droeg daar bij aan een workshop over monitoring van agrarisch natuurbeheer in het nieuwe subsidiestelsel ANLb 2016. Samen met Foppe van der Meer van Landschapsbeheer Friesland presenteerde hij het monitoringsplan voor broedvogels en vleermuizen in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Dit coulisselandschap hoort tot het Leefgebied Droge dooradering in de Provincie Fryslân. Het monitoringsplan heeft A&W opgesteld voor het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden. Het collectief wil daarmee de resultaten van het landschapsbeheer door haar leden volgen. De monitoring behelst periodieke inventarisaties van broedvogels en vleermuizen in transecten (stukken singel of wal) verspreid door het gebied. Naast soorten worden ook habitatkenmerken geïnventariseerd, zoals bedekking van de begroeiing, bramen en brandnetels en aantal meidoorns en oude bomen. Deze kenmerken zijn ecologische sleutelfactoren voor de doelsoorten van dit coulisselandschap.
Voor meer informatie over monitoring van agrarisch natuurbeheer kunt u contact opnemen met drs Ernst Oosterveld.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: