Better Wetter – voor ecologie en economie

U7v86hf2x83umkpdbnodroisx

Moeras- en landbouwgebied It Bûtenfjild ten noorden van Feanwâlden is een zeer geschikte plek voor een praktijkcentrum op het gebied van toekomstbestendig waterbeheer. De werknaam is er al: ‘Better Wetter – voor ecologie en economie’. Al in 2014 moet er een begin worden gemaakt.
Altenburg en Wymenga heeft het initiatief hiertoe genomen samen met de Kenniswerkplaats Noordoost Friesland. Het initiatief wordt gedragen in de regio.
Het doel is om een veenweidegebied in stand te houden zonder dat daar altijd subsidies voor nodig zijn. Het gebied moet een meerwaarde opleveren. Op maandag 18 november is Better Wetter gepresenteerd in de Schierstins te Feanwâlden.  A&W en de Kenniswerkplaats hebben van het programma een brochure gemaakt, die deze week is gepubliceerd.

Het huidige watersysteem van Nederland heeft een hoge productiviteit van de landbouw opgeleverd. Maar de keerzijde is er ook, vermeldt de brochure: “Door diepontwatering kampen we met maaivelddaling in onze veenweidegebieden, bij zware regenval kunnen we ons water moeilijk bergen en er zijn geregeld perioden met watertekorten. De grenzen van ons huidig waterbeheer komen in  zicht. Voor sommige van de laagste gebieden is het de vraag of die in de toekomst dezelfde functies kunnen blijven houden. De ecologische kwaliteit van de boezem moet ook beter."
De Kenniswerkplaats verbindt regionale vragen aan onderwijs en onderzoek. Uit onderzoek van studenten uit Wageningen blijken veel potentiële toepassingen van de waterplant Lisdodde:  biobrandstoffen, isolatiemateriaal, samengestelde vezels en stoffen die wellicht bruikbaar zijn voor een betere gezondheid van mensen.

Het doel is dat we in 2014 concreet aan de slag gaan in het Bûtenfjild en daarbij een vruchtbare samenwerking opzetten met de ondernemers in de regio en met initiatieven elders in Nederland. Op basis van het inhoudelijk programma 2014-2019 gaan we financiering aanvragen. We houden u op de hoogte van onze vorderingen.

De presentatie van 18 november jl. kunt u hier downloaden.
U kunt meer informatie opvragen bij: info@altwym.nl

 

Fotograaf:
Fotograaf: