Better Wetter Symposium

Zixjg67bl9lrtnlpk47jvusvv

Op 29 maart is in het kader van het Programma Better Wetter een symposium gehouden op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. In het ochtenddeel zijn het waarom van het programma en de doelen toegelicht door Eddy Wymenga van A&W en is de verbinding gelegd met de Veenweidevisie door Truus Steenbruggen (Provincie Fryslân) en de klimaatopgaven van Wetterskip Fryslân (Froukje Grijpstra). Jan Fiervloet (HVHL) ging in op de verschillende onderdelen die Hogeschool van Hall Larenstein voor haar rekening neemt. Bijzonder daar in is, dat al meer dan honderd studenten zijn betrokken geweest bij het Programma. In het middagdeel zijn verschillende thema’s aan bod gekomen in werksessies: waterkwaliteit, paludicultuur, vermarkting en klimaatadaptatie binnen de bebouwde kom. Ivan Mettrop van A&W heeft samen met Jasper van Belle (HVHL) uitleg gegeven over de natte teelten. Het symposium markeert een mijlpaal in het proces van bewustwording en aanpak van klimaatadaptatie in Noordoost-Fryslân door een brede groep van overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. A&W ondersteunt dat proces met nieuwe ideeën en praktijkproeven met natte teelten. Zie voor meer informatie de website van Better Wetter. 

dr. Ivan Mettrop kan u meer vertellen over het Better Wetter project. 

Fotograaf:
Fotograaf: