Better Wetter: Studenten helpen bij inrichting Lisdodde-teeltbedden

Zixjg67bl9lrtnlpk47jvusvv
Inrichting nieuwe lisdodde-teeltbedden voor Better Wetter: studenten steken handje toe.
Deze week is gestart met de inrichting van nieuwe teeltbedden met lisdodde voor het project Better Wetter. Better Wetter is een programma, geïnitieerd door Altenburg & Wymenga, dat zich richt op de vraag ‘Wat zijn de kansen voor toekomstig land- en watergebruik onder nattere omstandigheden?’. Eén van de kansrijke gewassen voor teelt onder natte omstandigheden is Grote lisdodde. Grote lisdodde groeit prima op relatief voedselrijke veenbodems met hoge waterstanden. Bovenal biedt lisdodde een hele range aan potentiële toepassingen, zoals isolatiemateriaal of in de vorm van biolaminaat.
De inrichting van grootschalige teeltbedden met lisdodde is mede mogelijk door samenwerking met Kenniswerkplaats Noordoost-Fryslân. Met behulp van een groep studenten MBO Life Sciences Watermanagement en Milieu is deze week een grote slag geslagen. De studenten oogsten lisdodde-wortelstokken uit de omgeving en planten deze wortelstokken in de recentelijk afgeplagde teeltbedden in het Bûtefjild op het land van boer van der Ploeg. Wanneer de teeltbedden volledig zijn ingeplant zal de waterstand worden verhoogd om ideale omstandigheden voor de groei van lisdodde te creëren.
U kunt meer informatie over Better Wetter en de teelt van lisdodde krijgen bij drs. Ernst Oosterveld en dr. Ivan Mettrop.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: