Better Wetter: Hoge productie in de lisdodde-teeltbedden

Zixjg67bl9lrtnlpk47jvusvv
Goede ontwikkeling in de nieuwe lisdodde-teeltbedden voor Better Wetter!
Eerder dit jaar is gestart met de inrichting van nieuwe teeltbedden met lisdodde voor het project Better Wetter. Better Wetter is een programma, geïnitieerd door Altenburg & Wymenga, dat zich richt op de vraag ‘Wat zijn de kansen voor toekomstig land- en watergebruik onder nattere omstandigheden?’.Het gaat in het bijzonder om de vraag wat de exploitatie mogelijkheden zijn van natte veengronden en of natte teelten daarin een rol kunnen spelen.  De resultaten in de teeltbedden van dit jaar zijn goed. Grote en Kleine lisdodde blijken kansrijke gewassen voor teelt onder natte omstandigheden op relatief voedselrijke veenbodems met hoge waterstanden. Dit voorjaar zijn wortelstokken ingeplant met behulp van een groep studenten MBO Life Sciences Watermanagement en Milieu, via samenwerking met Kenniswerkplaats Noordoost-Fryslân. Uit deze wortelstokken zijn veel nieuwe, snelgroeiende scheuten opgekomen. Een warme periode in mei leidde tot een groeisnelheid van maar liefst 3 centimeter per dag.
De hoge productie uit de teeltbedden biedt goede perspectieven voor de vervolgfase van Better Wetter, waarin het bladmateriaal zal worden geoogst en en de volgende slag naar productie en vermarkting zal worden gemaakt. Lisdodde biedt een brede range aan potentiële toepassingen, zoals bijvoorbeeld als isolatiemateriaal of in de vorm van biolaminaat. In het vervolg van het project zal daarom niet meer alleen de focus liggen op de teelt van lisdodde, maar ook op het fabriceren van eindproducten uit lisdodde en vermarktingsmogelijkheden in samenwerking met lokale ondernemers.
Omrop Fryslân besteedde op 25 augustus 2017 aandacht aan de lisdodde teelt. Klik hier voor het bericht. 
U kunt meer informatie over Better Wetter en de teelt van lisdodde krijgen bij dr. Ivan Mettrop.

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: