A&W trekt verlanding vlot

A49xt5zaxzpgzfni28g8qamf9

Altenburg & Wymenga is onderdeel van een consortium van universiteiten en onderzoekscentra dat maatregelen gaat testen om verlanding in petgaten in het Oostelijke Vechtplassengebied te herstellen. Tot ca. 50 jaar geleden groeiden petgaten nadat de turf er uit was gewonnen weer dicht, zodat nieuw veen ontstond. Sindsdien is dit proces stilgevallen. Doordat er geen verlanding meer plaatsvind ontstaan geen nieuwe trilvenen en  veenmosrietlanden. Daarom doen terreinbeheerders er alles aan te behouden wat er is.
Zonder dat er nieuwe trilvenen en veenmosrietlanden ontstaan zijn deze habitattypen en de bijbehorende plant- en diersoorten ten dode opgeschreven. Daarom moet de verlanding weer vlot worden getrokken.

Eén van de eerste maatregelen die we gaan testen is of vegetatie op kunstmatige vlotjes zich dusdanig kan uitbreiden dat het een startcultuur voor verlanding gaat vormen. De bedoeling is dat de vlotjes dit voorjaar het water ingaan.

Meer informatie kunt u opvragen bij drs. Marion Brongers

 

Fotograaf:
Fotograaf: