A&W presenteert zichzelf tijdens eerste noordelijke GIS-borrel

8qcqvklaghbyrb17fdbeorr28

Op dinsdag 17 mei vond bij het Centrum voor Ruimtelijke Informatiekunde Groningen (CRIG) de eerste GIS-borrel van het noorden plaats.
De bijeenkomst kwam voort uit de behoefte om in een informele sfeer met vakgenoten bij elkaar te komen en bij te praten over nieuwe GIS-snufjes, eigen projecten en ervaringen. Daarnaast biedt het een uitgelezen mogelijkheid voor het aanhalen van bestaande banden en leggen van nieuwe contacten.

Tijdens deze eerste editie was Altenburg & Wymenga gevraagd om een korte bedrijfspresentatie te verzorgen. Na een korte profielschets van het bedrijf werden de ongeveer 40 aanwezigen geïnformeerd over de rol die Geo-inforrmatie en Geografische Informatie Systemen (GIS) spelen in het ecologische werkveld. Aan de hand van sprekende voorbeelden werd geïllustreerd hoe A&W de laatste GIS-technologieën inzet in de uitvoer van haar ecologisch onderzoek en advies.

Een tweede presentatie werd verzorgd door Frans van Hoesel van de Rijksuniversiteit Groningen. Op een meters groot 3D-scherm werden de aanwezigen meegenomen op een vlucht door een driedimensionale representatie van de werkelijkheid. Een ervaring die menigeen de zaal met een knoop in de maag deed verlaten.

De eerste GIS-borrel was een succes en een leuke manier om Gissend Noord-Nederland nader tot elkaar te brengen. Iedereen was het er daarom ook over eens dat dit initiatief zeker een vervolg moet krijgen.

Bent u ook geïnteresseerd in een presentatie over de wijze waarop wij GIS inzetten in ons ecologisch onderzoek en advies, neem dan contact op met ing. Ronald de Jong
 

Fotograaf:
Fotograaf: