A&W lanceert GeoKijker

8qcqvklaghbyrb17fdbeorr28

De eerste versie van 'GeoKijker' in gebruik genomen.

In juni jl. is binnen A&W de eerste versie van GeoKijker gelanceerd. GeoKijker is een  webviewer die door de eigen medewerkers van A&W is gebouwd op basis van ArcGIS server technologie.

Binnen A&W is vaak behoefte aan Geo-informatie. Bijvoorbeeld, bij een offerteverzoek of voor aanvang van een project, willen we weten of er al eerder onderzoek is gedaan in een gebied en wat de uitkomst van dat onderzoek is geweest.
Bij ecologische beoordelingen is de ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden of de Ecologische Hoofdstructuur belangrijk.
Ook het meten van afstanden en berekenen van oppervlaktes wordt veel gedaan tijdens projecten.
GeoKijker maakt het voor alle medewerkers binnen A&W mogelijk om via intranet Geo-informatie te kunnen inzien en raadplegen. Het gaat naast informatie, die zelf is ingewonnen, om externe informatie die als webservice wordt aangeboden, zoals topografie of de KNMI neerslagradar. Omdat al deze informatie nu snel op te vragen is, kan een onderzoek efficiënter worden aangeboden en georganiseerd.

De structuur waarop de data wordt opgeslagen is cruciaal. Alle Geodata die tijdens projecten wordt ingewonnen, wordt in centrale geodatabases opgeslagen. Door middel van een projectoverstijgende manier van dataopslag kan de informatie worden ontsloten via GeoKijker.
De lancering van GeoKijker is een belangrijke stap in het verder inbedden van het gebruik van Geo-informatie in het werk van A&W.

Fotograaf:
Fotograaf: