A&W in AFROMAISON

Qja03d2ud6avh2xea73mo0zrk

A&W neemt deel in AFROMAISON, een meerjarig project dat zich richt op een beter en duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, vegetatie e.d.) in Afrika. AFROMAISON wordt gefinancierd vanuit het 7e kaderprogramma van de EU. Het project staat onder leiding staat van de Antea groep (Gent) en er werken veel partners als universiteiten en onderzoeksinstituten aan mee. Natuurlijke hulpbronnen in Afrika staan sterk onder druk, vooral het duurzame gebruik ervan op lange termijn. Juist het arme deel van de bevolking wordt hier geraakt omdat zij geen alternatief  hebben en terecht komen in een vicieuze cirkel van schaarste en steeds intensiever wordend gebruik van de laatste bronnen.  Er is echter veel kennis ontwikkeld over een betere benutting en meer integraal beheer van deze hulpbronnen. Deze kennis en kunde wordt in de praktijk nog maar mondjesmaat toegepast. Dat is waar AFROMAISON zich voor wil inzetten, waarbij we ons richten op een (sub)locaal niveau waar het feitelijke gebruik van deze hulpbronnen plaatsvindt. Het doel is om richtlijnen en concrete handvatten hiervoor te bieden en dit te laten zien in vijf demonstratiegebieden in resp. Zuid-Afrika, Oeganda, Ethiopië, Mali en Tunesië.  A&W werkt samen met Wetlands International aan de toepassing van deze kennis in de Binnendelta van de Niger in Mali. Het project gaat van start in maart 2011 en duurt drie jaar.
 

Fotograaf:
Fotograaf: