A&W doet samen met ATKB een vismonitoring Fryslan

A&W doet samen met ATKB een vismonitoring Fryslan

A&W doet samen met ATKB een vismonitoring Fryslân Altenburg & Wymenga doet samen met ATKB een vismonitoring Fryslân Sinds 1985 vindt monitoring van de visstand in de Friese boezemwateren plaats. De monitoring is gestart vanuit een wetenschappelijk oogpunt door het toenmalig Limnologisch Instituut te Oosterzee. Sinds 1998 wordt er ongeveer iedere 4 jaar een visstandmonitoring uitgevoerd en bij de laatste monitoring, in 2006, is al in belangrijke mate rekening gehouden met de Europese Kaderregeling Water (KRW).

In de KRW is vastgelegd dat vissen deel uit moeten maken van een gekwantificeerd doel dat moet worden gesteld voor de visstand. Op basis van de uitkomsten, die vergeleken zullen worden met de resultaten van 2006, zal nader bepaald worden of een mogelijke vervolg maatregel in het kader van de KRW noodzakelijk is. Samen met Aqua Terra Kuipers Burger voert A&W dit jaar de visstandmonitoring uit. Er wordt zowel elektrisch als met kuil gevist.

De monitoring, in opdracht van het Wetterskip Fryslân, wordt tevens begeleid door de Hengelsportfederatie Fryslân.
     

Fotograaf:
Fotograaf: