Geo-analyse Slimme data-inwinning

Artificial Intelligence helpt bij ecologische analyses

Nous Roodstaart Prooi 2

Nieuwe technieken helpen ons om ecologische analyses uit te voeren en met grote hoeveelheden data om te gaan. Sinds januari 2020 maken wij bij A&W gebruik van Artificial Intelligence (AI). We beschikken over Nous, een deep learning software pakket, ontwikkeld door Cosmonio Imaging BV. AI biedt een schat aan mogelijkheden om data te analyseren. Momenteel wordt het systeem ingezet voor de monitoring van faunapassages bij het Naardermeer. Daarnaast gebruiken we het ook voor automatische herkenning van predatoren van weidevogelnesten en voor prooiaanvoer door Gekraagde roodstaarten. Bij diverse nestkastjes van roodstaarten in de Noardlike Fryske Wâlden zijn filmopnames met hoge resolutie gemaakt door onze stagiair, Chris Tiesinga van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij de nestkastjes is een constructie van gaas aangebracht, zodat de ouderdieren eerst even voor het huisje blijven zitten. Dit geeft ons de gelegenheid om de prooien goed in beeld te brengen. De videodata wordt geanalyseerd met behulp van Nous. Beelden met ouderdieren, jongen en prooien worden gedetecteerd. Op dit moment worden ouderdieren met prooien met redelijke betrouwbaarheid herkend. Een volgende stap is om Nous te trainen om de prooien op soortgroep te classificeren.

Een Steenmarter bij een weidevogelnest – analyse met AI software. Foto Steenmarter – Jasja Dekker

 

Fotograaf:
Fotograaf: