Analyse van vermoeraste gebieden

C9hdk6vczrt4jpofdz306v757
Op allerlei locaties langs de Friese boezem zijn de afgelopen decennia terreinen ingericht om moeras te ontwikkelen. Daarbij zijn verscheidene typen vermoerassing toegepast, die verschillen in uitgangssituatie (als grasland, open water), peilregime (wel of geen peilfluctuaties), watervoorziening (polder, boezem, vasthouden eigen water) en wijze van verbinding met de boezem. 
Om te leren uit deze voorbeelden heeft A&W voor de provincie Fryslân een ruime selectie van vermoeraste terreinen geanalyseerd, die deels ook buiten Friesland liggen. Het onderzoek focust op de ontwikkeling van waterriet en ondergedoken waterplanten: als initiële stadia cruciale onderdelen van moerassen. Omdat doorgaans geen monitoring plaatsvindt op deze aspecten, vormden beheerders de belangrijkste informatiebron. Er zijn factsheets opgesteld met per gebied informatie over maatregelen, omstandigheden, (peil)beheer en vegetatieontwikkeling. De analyse gaat in op de rol van o.a. bodem, peilfluctuaties, waterdiepte, luwte op de ontwikkeling van waterriet en  en waterplanten. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor vermoerassing.     
Wilt u wat meer informatie over het project, neem dan contact op met drs. Marion Brongers.       
 

 

Fotograaf:
Fotograaf: