Aan het werk in de midden-vallei van de Senegal rivier

15g8hiw90v2ffl4vtayrdnz26
In samenwerking met de OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur de Fleuve Senegal) is A&W dit jaar bezig met een opdracht om de effecten van klimaatverandering in de midden-vallei van de Senegal rivier in kaart te brengen. Het gaat hierbij met name om de impact op de ecosysteemdiensten voor de lokale bevolking.
Deze week is een team vanuit A&W aan het werk in de midden-vallei. Door middel van veldbezoeken wordt een goed beeld verkregen van de verschillende habitats, vormen van landgebruik en de biodiversiteit.
Gedurende de rest van het jaar zullen in samenwerking met het PIK instituut in Potsdam verschillende scenario's van klimaatverandering in beeld worden gebracht. A&W gaat vervolgens aan het werk om de relatie tussen verschillende waterstanden in de rivier en de ruimtelijke overstroming te onderzoeken. Op basis hiervan kan de kwetsbaarheid van verschillende terreinen in de overstromingsvlakte in kaart worden gebracht, en kunnen aanbevelingen worden gedaan voor klimaatadaptatie in de regio om ecosysteemdiensten ook in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen.
Ing. Eddy Wymenga of dr. Ivan Mettrop kunnen u meer informatie geven over dit project. 
Fotograaf:
Fotograaf: