2014: Fenomenaal Veldmuizenpiekjaar ook goed jaar voor de Noordse woelmuis

G2vphrhmwi6bb3r1nh9kecv0a
Uit het hele land komen berichten dat 2014 een extreem goed veldmuizenjaar is. Jaarlijkse monitoring door Staatsbosbeheer en Altenburg & Wymenga op eilanden in het Sneekermeergebied (vanaf 2007) laat zien dat 2014 ook een goed jaar was voor de Noordse woelmuis. In de afgelopen jaren waren goede veldmuizenjaren (2007, 2011, 2014) meestal ook goede jaren voor de Noordse woelmuis (2007 en 2014 waren top, 2011 was minder). De gelijktijdige aantalsvariaties van beide soorten lijken te wijzen op een gemeenschappelijke oorzaak. Toekomstige monitoring zal uit moeten wijzen of de aantalsvariaties van beide soorten gelijk op blijven gaan. 
Sommige eilanden in het Sneekermeergebied zijn recent gekoloniseerd door de Rosse woelmuis. Naast de Aardmuis en de Veldmuis kan ook deze soort een concurrent zijn van de Noordse woelmuis. Op eilanden waar in 2014 veel Rosse woelmuizen werden gevangen, bleven de aantallen Noordse woelmuizen achter bij die in 2013, ook al een goed Noordse woelmuizenjaar. Omdat het Sneekermeergebied wellicht het belangrijkste leefgebied voor de Noordse woelmuis is in Fryslan, is dat een zorgwekkende ontwikkeling. Voortzetting van de monitoring is daarom uitermate belangrijk
Meer informatie kunt u krijgen bij drs. Nico Beemster

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: