Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

View PDF online (4.62 MB)
Animal tracking 8 February 2023

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

View PDF online (6.00 MB)
Ecological guidance 25 January 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

View PDF online (2.62 MB)

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

View PDF online (796.34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

View PDF online (2.04 MB)
Remote sensing 26 October 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

View PDF online (9.20 MB)

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

View PDF online (3.34 MB)

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

View PDF online (94.16 MB)

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

View PDF online (3.86 MB)

Beheeradvies landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 2021

View PDF online (2.18 MB)

Monitoring van broedvogels in de droge dooradering in Fryslân 2017-2021

View PDF online (7.09 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: