Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Biodiversity restoration 11 November 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

View PDF online (2.79 MB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

View PDF online (3.45 MB)

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

View PDF online (4.22 MB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

View PDF online (4.51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

View PDF online (5.33 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

View PDF online (8.18 MB)

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

View PDF online (1.84 MB)

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

View PDF online (1.91 MB)

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

View PDF online (3.66 MB)

Statistical estimation of muskrat abundance

View PDF online (1.32 MB)

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

View PDF online (3.87 MB)

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

View PDF online (683.43 KB)
Fotograaf: