Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Bevers

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

View PDF online (3.43 MB)
Aanvalsplan Grutto

Ruimtelijke analyse voor Aanvalsplan Grutto-gebied Idzegea e.o.

View PDF online (8.08 MB)
Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

View PDF online (2.71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

View PDF online (1.30 MB)
Notitie Arkemheen
Biodiversity restoration 26 February 2024

Effecten van ganzen op Natura 2000-soorten, weidevogels, bodem en water in Arkemheen

View PDF online (1.23 MB)
Doorlichting Arkemheen

Doorlichting en verbetermaatregelen weidevogelgebied Arkemheen

View PDF online (5.61 MB)
Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

View PDF online (4.62 MB)
Dakbroedende Visdieven
Animal tracking 8 February 2023

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

View PDF online (6.00 MB)
22 234
Ecological guidance 25 January 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

View PDF online (2.62 MB)
22026#2

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

View PDF online (796.34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

View PDF online (2.04 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: