Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

View PDF online (6.75 MB)
Biodiversity restoration 4 November 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

View PDF online (5.66 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

View PDF online (3.98 MB)

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

View PDF online (2.66 MB)

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

View PDF online (1.99 MB)

Monitoring pilot project beheer steenmarters 6 beheergebieden Provincie Fryslân – 2020

View PDF online (25.89 MB)

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

View PDF online (9.45 MB)

Climate impacts in the Senegal River Basin: a spatial vulnerability assessment

View PDF online (9.00 MB)
Biodiversity restoration 11 November 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

View PDF online (2.79 MB)

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Zwagermieden 2019

View PDF online (3.09 MB)

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Wynserpolder 2019

View PDF online (3.64 MB)

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Westergeast 2019

View PDF online (3.03 MB)
Fotograaf: