Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

View PDF online (9.45 MB)

Climate impacts in the Senegal River Basin: a spatial vulnerability assessment

View PDF online (9.00 MB)
Biodiversity restoration 11 November 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

View PDF online (2.79 MB)

Ecological hotspots and land use patterns in the Upper Niger Basin, Guinea

View PDF online (5.75 MB)
Remote sensing 10 May 2019

Using Sentinel-2 satellite data for detection of trees in the Inner Niger Delta

View PDF online (3.61 MB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

View PDF online (3.45 MB)

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

View PDF online (3.07 MB)

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

View PDF online (3.07 MB)

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

View PDF online (4.22 MB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

View PDF online (4.51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

View PDF online (5.33 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

View PDF online (8.18 MB)
Fotograaf: