News

Twitterfeed

Altenburg & Wymenga @altwym 21-11-2020 Dit is (nog 😉) geen moderne kunst, maar het resultaat van een zeer uitgebreide florakartering door onze collega's, waarbij de afgelopen lente en ...

Altenburg & Wymenga @altwym 19-11-2020 In verband met mogelijke verstoring door de komst van een helikopterhaven monitort A&W al het 5e jaar overtijende vogels op de kwelder bij de ...

Fotograaf: