Publications

Here you find many of our reports, papers and other publications. Each of them can be downloaded.

Biodiversity restoration 29 April 2022

Inrichting, ontwikkeling en beheer van moerassen op voormalige landbouwgrond

View PDF online (13.64 MB)

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

View PDF online (866.37 KB)

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

View PDF online (1.59 MB)

Muizenplagen 2014-2015

View PDF online (6.42 MB)

Quick Reference Card De Muizenmonitor

View PDF online (403.83 KB)

Overzicht output onderzoeksprogramma Muskusratten

Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

View PDF online (16.59 MB)
Remote sensing 30 May 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

View PDF online (17.06 MB)
Biodiversity 8 June 2015

Living on the Edge: volledige versie/ full version

View PDF online (53.52 MB)

Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden (brochure)

View PDF online (2.84 MB)

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

View PDF online (4.56 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: