Plasdras en weidevogels in Noordoost-Fryslân

Qs4d156umtmy6v7ejk7evsrgl

Eind maart verscheen in het natuurbeheertijdschrift De Levende Natuur een artikel over het effect van plasdras op weidevogels in Noordoost-Fryslân. Toename van lokale broedpopulaties van steltloperweidevogels blijkt alleen voor te komen wanneer tenminste 0,5 ha plasdras per 100 ha grasland beschikbaar is. Het onderzoek betreft een van de weinige kwantitatieve studies naar de effecten van plasdras op weidevogels. Ernst Oosterveld van A&W is een van de auteurs van het artikel. De andere auteurs zijn werkzaam bij de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden. Met plasdras als onmisbaar onderdeel van agrarisch weidevogelbeheer ziet de agrarische natuurvereniging goede mogelijkheden voor behoud van de weidevogelpopulaties.

Als u meer informatie over het onderzoek wilt, kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: