Levende bomen in de Sahel.

4o5m5ez56iisn0a2f8eqtclje

In de nieuwsbrief van Vogelbescherming Nederland van september 2012, wordt verteld over het onderzoek dat A&W in West Afrika heeft uitgevoerd.  

Dit was een onderzoek naar de verspreiding van trekvogels in de Sahel en de relatie met de boomdichtheid en de verspreiding van boomsoorten. Het onderzoek maakt deel uit van het programma Living on the edge, dat door Vogelbescherming Nederland wordt geleid en wordt gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij. LivingTrees wordt uitgevoerd in Senegal,  Mauritanië en Mali en behelst het tellen van trekvogels in verschillende gebieden op vooraf bepaalde punten. Per gebied wordt een groot aantal variabelen vastgelegd met betrekking tot vegetatie, boomgroei en landgebruik.
Zie voor uitgebreide informatie: http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuwsbrief_/berichten_nieuwsbrief/q/ne_id/834

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met: ing. Eddy Wymenga
 

 

Fotograaf:
Fotograaf: