Werken aan kweldertransplantatie bij de Prins Hendrik Zanddijk

Fotograaf:
Fotograaf: