Gebrek aan muizen voor kiekendieven

Zsgb4wnog88204qvmh934wdf4

Sinds 2006 doet A&W onderzoek naar de foerageergebieden van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Opdrachtgevers in de afgelopen jaren waren o.a. Staatsbosbeheer, provincie Flevoland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.

Behalve in de Oostvaardersplassen jagen Bruine kiekendieven ook in het omringende landelijk gebied, in muizenrijke jaren meer dan in muizenarme jaren. Het jaar 2013 was een uitgesproken "muizendaljaar", een jaar met weinig muizen. Vooral in dit soort jaren kunnen speciaal aangelegde foerageergebieden, met een extensief agrarisch beheer, de kiekendieven helpen om toch succesvol te broeden. Een van de vogels die hier in 2013 van profiteerde was mannetje ''Hangpoot''. Kort geleden verscheen over hem een stukje op de website van het Flevolandschap.

Lees meer over het onderzoek in de A&W-rapporten 1581 en 1701.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met drs. Nico Beemster  

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: