Weidevogeltrends En Haalbaarheid Provinciale Weidevogeldoelen Fryslân, Tussenevaluatie 2017

Fotograaf:
Fotograaf: