Nederlands | English | Français | Frysk

Verdrogingsbestrijding en ecohydrologie

In de zoektocht naar een optimaal beheer en een optimale inrichting van natuurgebieden neemt water vaak een centrale plaats in. Dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de samenstelling van het water. A&W werkt veel in natte terreinen, waar de relaties tussen water en levensgemeenschappen een belangrijke rol spelen. Een groot deel van deze natuurterreinen heeft te kampen met verdroging en de gevolgen daarvan. We worden veelvuldig betrokken bij de inrichting van dergelijke gebieden en hebben daardoor veel ervaring met de verdrogingsproblematiek en mogelijke oplossingen daarvoor. Het gaat dan zowel om het afwegen en formuleren van maatregelen, indien gewenst tot aan besteksniveau, als om het volgen van de effecten van deze maatregelen op de vegetatie. Waar nodig werken we samen met gespecialiseerde ingenieursbureaus voor de meer ‘technische’ kant van de zaak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marion Brongers.