Nederlands | English | Français | Frysk

Luchtfoto-interpretatie

Voor vegetatiekarteringen en terreinanalyses gebruiken we vaak luchtfoto’s als hulpmiddel bij het bepalen van vegetatiegrenzen. Zo kunnen luchtfoto’s worden gebruikt als ondergrond op een veldkaart. Soms gaan we een stap verder en wordt voorafgaande aan het veldwerk een luchtfoto-interpretatie uitgevoerd en dient het veldwerk ter controle en verfijning van deze interpretatie. Bij A&W werken we met een digitaal fotogrammetrisch systeem (Summit Evolution) dat het mogelijk maakt om luchtfoto’s stereoscopisch te interpreteren. Dat houdt in dat verschillen in vegetatie- en terreinhoogte 3D zichtbaar worden. Voordelen van een dergelijke werkwijze is enerzijds het overzicht dat met fotobeelden wordt verkregen en daarnaast de tijdsbesparing die het op kan leveren bij het veldwerk.

Op deze wijze hebben we in opdracht van RWS-DID kweldervegetaties gekarteerd en tevens zijn ecotopenkarteringen langs rivieren en een geomorfologische kartering van de Westerschelde uitgevoerd. Deze werkwijze gebruiken we soms ook bij vegetatiekarteringen in moeilijk toegankelijke of in grote en onoverzichtelijke terreinen zoals laagveenmoerassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Wout Bijkerk