Nederlands | English | Français | Frysk

Wat is ecologische begeleiding?

Bij veel ruimtelijke projecten, zoals de aanleg van wegen, woningbouwprojecten, gastransportleidingen enzovoort, is de ecologische wetgeving een van de belangrijke aspecten. Bijna overal in Nederland komen door de Wet Natuurbescherming beschermde soorten voor. In ruimtelijke projecten dient terdege rekening te worden gehouden met hun aanwezigheid. Wanneer dat niet of onvoldoende gebeurt, kunnen wetsovertredingen aan de orde zijn, wat kan leiden tot vertragingen in het project. Door op de goede manier rekening te houden met de aanwezige soorten, kunnen deze problemen worden voorkomen. Ecologische begeleiding is hiervoor het instrument.

Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek heeft veel ervaring met het uitvoeren van ecologische begeleiding bij ruimtelijke projecten. Het kernpunt hierbij is het op een soepele wijze doorgang laten vinden van de aanlegwerkzaamheden. En wel zodanig dat recht wordt gedaan aan de in omgeving aanwezige beschermde natuurwaarden en conflicten met de Wet Natuurbescherming worden voorkomen.

Bij ecologische begeleiding kijken ecologen van ons bureau mee met de planners en uitvoerders van ruimtelijke projecten. We denken mee over de planning van het project. Dit is vaak de meest eenvoudige manier om problemen met beschermde soorten voor te zijn. We assisteren bij de aanvraag van de benodigde ontheffingen en communicatie met het bevoegd gezag. We vertalen de voorwaarden die aan een ontheffing Wet Natuurbescherming zijn verbonden, op een praktische wijze in bestekken en werkprocessen. We schuiven aan bij bouwvergaderingen om de aannemer te helpen met het uitvoeren van het werk. Onze ecologen zijn goed op de hoogte van de civieltechnische aspecten die hierbij komen kijken, zodat we op dezelfde golflengte kunnen communiceren. Een aantal van onze medewerkers beschikt over een VCA-B certificaat.

We hebben een heldere brochure over ecologische begeleiding gemaakt. Die kunt u downloaden door op de link te klikken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  dr. Roel Strijkstra