Nederlands | English | Franšais | Frysk
Dutch Green Building Council (DGBC) heeft met hulp van marktpartijen een beoordelingsmethode opgesteld om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebiedsontwikkelingen te bepalen. Deze beoordelingsmethode heet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en is geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. BREEAM-NL omvat vier verschillende keurmerken, namelijk voor nieuwbouw/renovatie, gebruik, gebiedsontwikkeling en sloop. 
De duurzaamheid wordt bepaald aan de hand van verscheidene aspecten, zoals gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie. Voor elk van die aspecten zijn credits te behalen volgens vooraf gestelde criteria. 
Altenburg & Wymenga is betrokken bij verscheidene (bouw)projecten met BREEAM-certificering en biedt daarbij ondersteuning ten aanzien van de aspecten landgebruik en ecologie. Onderdelen daarvan zijn natuurinventarisatie, maatregelen voor medegebruik van het plangebied door planten en dieren, toezicht tijdens de uitvoering en de controle na afloop (de credits LE3, LE4 en LE6). De rapportage die A&W hierover opstelt, maakt deel uit van de informatie die DGBC nodig heeft voor de certificering. 
 
U kunt meer informatie over BREEAM-certificering krijgen door te mailen met Erik de Vries of dr. Roel Strijkstra. Natuurlijk kunt u ook bellen met 0511-474764