Nederlands | English | Français | Frysk

Weidevogelbeheer

Weidevogel onderzoek bij A&W vindt onderdak bij de groep Faunaecologie (weidevogelecologie) en bij de groep Ecologie en Ruimte (weidevogelbeheer).

Zaken als hoog waterpeil, mozaïekbeheer en predatiebeheer worden gezien als reddingsmogelijkheid voor weidevogels. Velen zijn op zoek naar de beste manier hoe dat ingevuld moet worden. A&W blaast daarbij zijn partijtje mee. Onze kracht ligt in een koppeling van een gedegen kennis van de weidevogelecologie (zie onder Faunaecologie) aan de kennis van de beheerspraktijk (van zowel boeren als terreinbeheerders) en de beleidsomgeving (waaronder de rol van provincies en de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer).

We doen onderzoek aan de  effecten van waterpeilbeheer, bemesting, predatie en  graslandbeheer op onder andere de bodemfauna en voedselvoorziening van weidevogels, op de overleving van weidevogelkuikens  en op populatieontwikkeling van weidevogels . De komende jaren gaan we onderzoek doen naar effecten van tijdelijke slootpeilverhoging.

Weidevogelbeheer gebeurt steeds meer op gebiedsschaal in samenwerking tussen boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en wildbeheerders. Dit samenwerkingsproces ondersteunen we. Voor de terreinbeheerders in Fryslân en Groningen zijn we druk bezig met een hersteloperatie in 120 weidevogelreservaten  onder andere op het vlak van de vastemestvoorziening  en de implementatie in de organisatie. We analyseerden de resultaten van de eerste drie jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.