Nederlands | English | Franšais | Frysk

Particulier natuurbeheer

Particulier natuurbeheer speelt een steeds belangrijker rol in het Nederlandse natuurbeheer. Een deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet met particulier natuurbeheer worden ingevuld. A&W kan daarbij goed helpen door te putten uit onze jarenlange ervaring met inrichting en beheer van reservaten en met agrarisch natuurbeheer. Bovendien zijn we goed bekend met subsidieregelingen voor inrichting en beheer.

We ondersteunen particuliere stichtingen met de omvorming van landbouwgrond naar natuur (bijvoorbeeld in het beekdal van het Koningsdiep en in het Zuidelijk Westerkwartier van Groningen) en we verzorgen aanvragen voor inrichtings- en beheerssubsidie. Individuele particulieren staan we met raad en daad terzijde, bijvoorbeeld met advies over het terugdringen van verruiging, hoe je meer kruiden in grasland kunt krijgen en over bosbeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.