Nederlands | English | FranÁais | Frysk

Landschapsbeheer

A&W is op verschillende manieren actief in het landschapsbeheer. Niet direct in de praktische uitvoering maar door (ecologische) inventarisatie, planvorming en beleidsevaluatie en –advisering. Ook kunnen we digitale landschapsplannen maken, waarin planning en uitvoering van het beheer nauwkeurig kunnen worden bijgehouden, en gekoppeld kan worden aan natuurinformatie. Inzicht door overzicht.

Recent hebben we landschapsbeheerplannen gemaakt voor Natuurmonumenten in Drenthe en Groningen. Voor dit doel hebben we een Beheersleutel ontwikkeld, waarmee voor iedere afzonderlijke houtwal of singel het meest passende type onderhoud kan worden gekozen (geen beheer, gericht op planten van oud bos e.d.). Daarnaast heeft A&W voor de gemeente Dantumadiel (NW-Fryslan) het beleid voor achterstallig onderhoud van houtsingels en houtwallen geëvalueerd. Dit is gedaan in samenspraak met de betrokken agrarische natuurvereniging, Landschapsbeheer Fryslan, de sociale werkvoorziening, lokale natuurbeschermingsverenigingen, verenigingen voor plaatselijk belang en de gemeente. De keuze van de gemeente om meer verantwoordelijkheid bij lokale beheerders te leggen (samen met een goede vergoeding), was erg succesvol. In 2003 organiseerden we voor de Agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk en de Provincie Groningen een veldsymposium over natuurgericht beheer van dijken in Noord-Groningen.

We zijn goed thuis in het landschapsonderhoud en hoe dat ligt binnen een agrarische bedrijfsvoering. Daardoor zijn we in staat praktisch bruikbare en landschappelijk en ecologisch goede bedrijfsplannen te maken. In opdracht van vijf verenigingen voor agrarisch landschapsbeheer in de Noordelijke Friese Wouden hebben we 350 landschapsbedrijfsplannen gemaakt, na eerst de toestand van de elzensingels, houtwallen, pingo’s en dobben te hebben geïnventariseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld.