Nederlands | English | Français | Frysk

Better Wetter: voor ecologie en economie

Better Wetter staat in het teken van het testen en demonstreren van innovatieve vormen van land- en watergebruik, met als doel een aanzet te geven voor toekomstige aanpassingen in het waterbeheer van de Friese boezem. Better Wetter speelt in op toekomstige klimaatveranderingen maar werkt tegelijkertijd aan oplossingen voor de problematiek van het veenweidegebied. Deze uitdaging wordt aangegaan door veranderingen in waterbeheer en bijbehorend landgebruik te koppelen aan de ontwikkeling van diensten en producten die ten goede kunnen komen aan de regionale economie. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van nieuwe gewassen of vernieuwende vormen van toerisme en recreatie. Het doel op lange termijn is om het regionale watersysteem van de Friese boezem als een duurzaam en veerkrachtig watersysteem te ontwikkelen. Dit is cruciaal om op de toekomst voorbereid te zijn en de unieke ecologische waarden van het gebied te behouden en te herstellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ernst Oosterveld en dr. Ivan Mettrop