Nederlands | English | Franšais | Frysk

Exoten en zoönosen

Wanneer door menselijk handelen nieuwe soorten in een ecosysteem terechtkomen, die daar niet op eigen kracht hadden kunnen komen, worden die beschouwd als exoten. Als zo’n exoot zich snel verspreidt en vestigt, en daarbij het bestaande ecosysteem aantast, spreken we van een invasieve exoot. Exoten worden vaak invasief als ze niches (´open plaatsen´) kunnen opvullen in reeds aangetaste ecosystemen. De kans dat een exoot zich (permanent) vestigt hangt sterk af van de mate waarin het natuurlijk systeem is aangetast. Zo heeft de Japanse oester zich kunnen vestigen nadat de gewone oester uit de Waddenzee was verdwenen, en kon Lisdodde in de Senegal rivier oprukken nadat de natuurlijke dynamiek uit het systeem was verdwenen. Exoten kunnen dus dieren zijn, of planten, maar ook ziekteverwekkers zoals virussen. Als ziekteverwekkers kunnen overspringen van dieren op mensen spreken we van zoönosen. Dit is onder andere het geval bij vogelgriep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. ir.Joris Latour