Nederlands | English | Franšais | Frysk

A&W internationaal

Ons bureau heeft op verschillende plaatsen gewerkt in Oost-Europa en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in West Afrika, waar onze medewerkers , projectmatig of op eigen initiatief, onderzoeken en projecten uitgevoerd hebben in Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Mali, Marokko, Mauritanië, Senegal en Tunesië. We hebben veel onderzoek gedaan aan de ecologie van trekvogels. Van verschillende soorten is de verspreiding in kaart gebracht (bv. Grutto) en zijn we meer te weten gekomen over de ecologie in de wintergebieden en de gebieden waar ze leven. Veel van die kennis is mede gebruikt om het boek Living on the edge te schrijven. Kennis over trekvogels is de laatste jaren opnieuw sterk in de belangstelling gekomen, onder meer vanwege problemen met de vogelgriep.

In Mali en Senegal zijn we de afgelopen jaren vooral betrokken bij het zoeken naar de mogelijkheden voor integraal waterbeheer van de grote delta's, de Senegal Delta en de Binnendelta van de Niger. A&W heeft vooral een ondersteunende en adviserende rol waarbij kennisoverdracht een grote rol speelt. Bij deze projecten werken we veelvuldig samen met andere bedrijven, NGO's, onderzoeksinstituten, overheden en lokale partners in de desbetreffende landen. In Oost-Europa richten we onze aandacht op ondersteuning bij en advisering over integraal waterbeheer, (agrarisch) natuurbeheer, de Natura 2000-problematiek en de inrichting van ecologische netwerken. Zowel in Roemenië als de Ukraine hebben we gewerkt aan het vormgeven van ecologische corridors voor grote roofdieren en hoefdieren in de Karpaten.

Altenburg & Wymenga heeft een uitgebreid internationaal netwerk en onze medewerkers hebben een brede internationale ervaring. We kunnen dan ook op verschillende manieren van dienst zijn bij internationale projecten, van ondersteuning tot het zelfstandig uitvoeren van projecten of projectonderdelen; voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met dr. Erik Klop of ing. Eddy Wymenga.