Nederlands | English | Français | Frysk

Visies op ruimtelijke inrichting

Bij het maken van ontwikkelingsvisies op landschapsschaal speelt ecologie steeds vaker een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de lokalisering van industriële of recreatieve ontwikkelingszones in een provincie. U kunt ook denken aan het aaneensmeden van kleinere natuurgebieden tot een groter geheel in samenhang met landbouwkundige en recreatieve belangen, aan beekherstel of aan de inpassing van een nieuwe weg of woonwijk in het landschap.

Door onze brede ecologische kennis zijn wij in staat om, in teamverband met andere disciplines, de ecologische aspecten in ruimtelijke visies een volwaardige en goed doordachte plaats te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Wibe Altenburg