Nederlands | English | Français | Frysk

Ontwerp faunapassages

Voor veel grondgebonden dieren vormen wegen en andere infrastructuur barrières. Ze lopen het gevaar verkeerslachtoffer te worden. En ze mijden dergelijke storingsbronnen. Er zijn inmiddels diverse oplossingen gevonden om het voor dieren mogelijk te maken om de barrières probleemloos te passeren. Van eenvoudige dassentunnels tot brede ecoducten.

A&W maakt het ecologisch ontwerp van verbindingszones en adviseert over de inrichting van ecologische netwerken. Ook de aanleg van faunapassages is bij A&W in vertrouwde handen. We hebben onder meer het ecologisch ontwerp gemaakt van het ecoduct Leusderheide. En we hebben meegewerkt aan het ontwerp van de ecologische infrastructuur in het Oostvaarderswold en de ecologische hoofdstructuur in Gelderland en Groningen. Voor het aquaduct Galamadammen onder het Johan Frisokanaal ontwierp A&W een speciaal 'paluduct' voor moerasfauna. Op verzoek van de Provinsje Fryslân onderzochten we in hoeverre het paluduct wordt gebruikt door de doelsoorten  (download hier het rapport). Naast het ontwerp, de begeleiding en de aanleg kunnen we ook de monitoring van de passages verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ing. Eddy Wymenga.